Zorgprofielen

Voor verwijzers en professionals

Zorgindicaties

ChiqCare WoonZorg biedt momenteel een breed scala aan zorgprofielen die passen binnen de woonzorg in combinatie met begeleiding, verzorging, intensieve begeleiding en zinvolle dagbesteding. Binnen het huidige cliëntenbestand wordt zorg op maat geleverd.

Vanuit gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

ChiqCare verzorgt vanuit de gemeente (dus op basis van Wmo) dagbesteding, beschermd wonen en ambulante begeleiding.

Vanuit zorgkantoren

Wet langdurige zorg (Wlz)

Op basis van onze zorgexpertise en de huidige aanvragen voor onze dienstverlening richt ChiqCare zich ten aanzien van mensen met Wlz-indicatie op de navolgende zorgprofielen:

  • VG 3 Wonen met begeleiding en verzorging
  • VG 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorg
  • VG 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
  • LG2 Wonen met begeleiding en enige verzorging
  • LG3 Wonen met enige begeleiding en verzorging
  • LG4 Wonen met begeleiding en verzorging
  • GGZ 1 Wonen met intensieve begeleiding
  • GGZ 2 Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
  • GGZ 3 Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • GGZ 4 wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging