ZORGPROFIELEN

Onze missie is om de beste service, zorg en match te bieden
voor u en uw gezin

Zorgprofielen

 

WMO (vanuit gemeenten)        

 

ChiqCare WoonZorg biedt momenteel een breed scala aan zorgprofielen die passen binnen de woonzorg in combinatie met begeleiding, verzorging, intensieve begeleiding en zinvolle dagbesteding. Binnen het huidige cliëntenbestand wordt zorg op maat geleverd aan onder meer cliënten met de navolgende zorgzwaartepakketten: WLZ; VG3, VG4, VG5, WMO beschermdwonen Arrangement 1, 2 en 3. Daarnaast cliënten met een ambulant zorgpakketten die zijn opgebouwd uit zorguren: Specialistische Zorg, Praktische Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en HHO-specialistisch, ondersteuning vergroten zelfredzaamheid en Begeleiding groep. Voornoemde zorgdomeinen worden door ons al dan niet aangeboden in combinatie met Kortdurend en/of Langdurig Verblijf.

Vanuit de Regio Gemeente Amersfoort geldt vanaf 1 januari 2018 een nieuwe regeling! Men spreekt niet meer van beschermd wonen maar van (intensieve) ondersteuning met noodzakelijk verblijf. Hieronder vallen 3 arrangementen die aansluiten op de zorgwens van de cliënt. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

 

WLZ (vanuit zorgkantoren)        

 

Op basis van onze zorgexpertise en de huidige aanvragen voor onze dienstverlening richt ChiqCare zich ten aanzien van WLZ cliënten op de navolgende zorgprofielen:

 

  1. Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG)

*3 VG Wonen met begeleiding en verzorging

* 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

* 6 VG Wonen met intensieve begeleiding,verzorging en gedragsregulering

 

Ten aanzien van de inhoud van de zorgprofielen verwijzen wij naar de bijlage A bij artikel 2.1 van de Regeling Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS.

Tevens conformeert ChiqCare zich aan de richtlijnen en nauwgezette omschrijvingen van de afzonderlijke “Deelprestaties verblijf (24-uurs verblijf)” van het DBC Onderhoud, wat staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Hierin wordt onder meer de zorgeisen nader omschreven ten aanzien van de navolgende zorgdoelen:

  1. Begeleiding: hieronder vallen ook verzorging/bescherming en structurering.
  2. ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (bv wassen, aankleden, eten, toiletgang)
  3. BDL: Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv huishoudelijk werk, koken, administratie, reizen en verkeer, sport)