Zorg inkopen via de gemeenten

ChiqCare als gecontracteerde partij levert ook Zorg In Natura (ZIN)

ZORG VIA DE GEMEENTE

 

CONTRACTSPARTIJ

Naast het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget met een maatwerkvoorziening is het in diverse gemeenten mogelijk om ook zorg bij ChiqCare in te kopen op basis van “Zorg In Natura”. Dit kan uitsluitend indien ChiqCare is gekwalificeerd als gecontracteerde zorgaanbieder binnen zo’n gemeente. Zoals eerder vermeld, zegt de vorm van zorg leveren, hetzij door PGB, hetzij door ZIN, NIETS over de kwaliteit of inhoud van de zorg. Dit heeft uitsluitend te maken over de wijze van factureren.

Indien ChiqCare contractspartij is binnen de gemeente waar u zorg wilt ontvangen, dan kunnen wij “Zorg In Natura” leveren en dus rechtstreeks onze zorgfacturen indienen bij uw gemeente. Het trekkingsrecht vervalt en u heeft geen directe eigen verantwoording meer voor de zorggelden via de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente controleert onze zorg en geleverde kwaliteit.

 

ChiqCare is contractspartij bij:

* “Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio”. Hierin vallen onder meer de gemeenten: Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

* “Regio Gooi & Vechtstreek”. Hierin vallen onder meer de gemeenten: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.

 

Gecontracteerde dienstverlening:

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Deeltijdverblijf licht
 • Deeltijdverblijf middel
 • Vervoer licht
 • Vervoer middel
 • Persoonlijke verzorging regulier
 • Begeleiding individueel regulier
 • Begeleiding individueel specialistisch
 • Begeleiding individueel specialistisch 24/7
 • Kortdurend verblijf licht
 • Kortdurend verblijf middel
 • Zelfstandig leven

 

Vraag vooraf, voor alle zekerheid, of uw zorgvraag past binnen deze gecontracteerde zorgpercelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.