WMO

ChiqCare is de zorgaanbieder in Nederland die klaar is voor de toekomst.

ChiqCare ook inzetbaar voor cliënten WMO (de Gemeente).

Inleiding:

ChiqCare is de zorgaanbieder in Nederland die klaar is voor de toekomst. Het is algemeen bekend dat ondermeer de thuiszorgvraag vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt geregeld vanuit de gemeentes. Via de plaatselijke zorgloketten kunt u uw zorgvraag laten invullen en uitvoeren. U behoudt wel altijd de keuze om zelf een zorgaanbieder aan te wijzen, mits deze organisatie is geregistreerd bij het Vektis en is gecertificeerd door het Ministerie van VWS.

– Onze statuten voldoen aan de eisen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). ChiqCare is als AWBZ toegelaten instelling door het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingeschreven onder nummer 11536;

– ChiqCare staat geregistreerd bij Vektis Zeist als zijnde instelling AWBZ gecombineerd onder de AGB-code met nummer 73-730985;

Propositie:

ChiqCare werkt graag samen met gemeentes. Dat wil zeggen dat wij in alle opzichten het verlengstuk willen zijn van de zorgloketten. Zowel ten aanzien van zorgvragen als voor het inwinnen van informatie. ChiqCare streeft ernaar om zoveel mogelijk professionele zorgverleners uit de samenwerkende stad te plaatsen bij cliënten uit die stad. ChiqCare biedt zodoende direct werkgelegenheid aan mensen in de eigen regio, terwijl de lijnen tussen cliënt en hulpverlener letterlijk en figuurlijk kort zijn.

Social return:

ChiqCare doet vermoeden dat zij zich uitsluitend richt op mensen met een gevulde beurs. Echter niets is minder waar. Chiq staat voor kwaliteit en niet voor duur! Onze werkwijze waarbij wij volledig vanuit de cliëntvraag werken is eveneens haalbaar voor mensen vanuit de WMO of AWBZ. ChiqCare heeft uitdrukkelijk in haar businessplan, met instemming van haar Raad van Toezicht, opgenomen dat zij vanuit haar maatschappelijke verantwoording juist ook die cliënten de zorg wil aanbieden die zij verdienen. Zonder aanzien des persoon, geslacht, herkomst of anderszins.

Tarifering:

ChiqCare hanteert fatsoenlijke en transparante tarieven. Vanzelfsprekend kunnen tarieven worden afgestemd op het beleid van de afzonderlijke gemeentes en/of zorgloketten.

Adviesrol:

ChiqCare hecht grote waarde aan goede opdrachtgevers en prettige omgangsvormen. Graag fungeren wij als vraagbaak of ondersteunend orgaan voor uw Gemeente.

 

Voor meer informatie omtrent WMO, certificatie, zorgbranche etc. zie:

www.Rijksoverheid.nl/ministeries/VWS

www.Vektis.nl