WLZ Verzilvering VPT

De WLZ indicaties kunnen binnen ChiqCare verzilverd worden op basis van VPT (volledig pakket thuis) bij het huren van een verblijf / woning of bij een eigen woning; MPT (modulair pakket thuis).

Wlz verzilveringsvorm; Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (Vpt) is bedoeld voor mensen die met een wlz indicatie voor verblijf thuis willen blijven wonen of de zorg ontvangen in een woonvoorziening waarbij zij zelf een woning huren.

Vpt geeft mogelijkheid om te kijken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt om een prettig leven te kunnen leiden. Het pakket kan samengesteld worden met de volgende vormen van zorg:

 

Begeleiding
Alle activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven.

Verpleging
Binnen het Vpt gaat het onderdeel verpleging met name om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen of overnemen van zelfzorg, gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid. Dit kan ook inhouden dat de cliënt alleen gestimuleerd wordt om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Wlz-behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek medische aard.

Verstrekken van eten en drinken
Voldoende en gezonde voeding welke voldoet aan de basale kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Hierbij mag worden verwacht dat de cliënt doet wat hij of zij zelf kan. Binnen ChiqCare verstrekken wij dan ook een  ‘maaltijdvergoeding’. Je hebt bij ons de keuze om deze vergoeding te gebruiken voor de maaltijden die op de locatie worden gemaakt of deze zelf te verzorgen.
Je ontvang met de WLZ indicatie net als bij de WMO beschermd wonen vanuit ChiqCare 50 euro leefgeld per week. Dit geld is bedoeld voor je boodschappen. Jij bepaalt samen met begeleiding of jij dit geld wekelijks in 1x gestort krijgt of dat het wenselijker is dat jij gedurende de week daar gedeeltes van ontvangt. Je boodschappen kun je zelf doen, met begeleiding samen of met de groep.

Schoonhouden van de woonruimte
De woonruimte van de cliënt, alsmede de gemeenschappelijke ruimtes die de cliënt deelt met andere cliënten, worden schoon gehouden indien haalbaar met de begeleiding en de cliënt.

Om deze zorg te ontvangen betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Het is afhankelijk van jouw inkomen hoe hoog jouw eigen bijdrage is. Op www.cak.nl kun je deze berekenen.