Werken en leren bij ChiqCare

Deel worden van ons team

Werken en leren bij ChiqCare

ChiqCare is een betrokken organisatie met veel aandacht voor kwaliteit. Die aandacht besteden we aan onze bewoners, maar ook aan onszelf. Zo houden we het niveau van onze zorg hoog. We staan altijd open voor nieuwe professionals (in wording) die dezelfde overtuiging en kwaliteitsstandaarden hebben als wij. Als je denkt dat dit op jou van toepassing is, bekijk dan onze vacatures of stageplaatsen op de banensite. Stageplaatsen zijn te vinden op stagemarkt.nl.

Stages

Wij dragen onze kennis en kunde graag over

Stagebeleid
Een stageplaats heeft als doel dat de stagiair(e) zich tijdens de opleiding kan ontwikkelen tot professional in de hulpverlening. De stageperiode is uitsluitend bedoeld voor de vorming van de stagiair(e). Stagiairs brengen kennis en nieuwe inzichten mee. Zij hebben een frisse kijk op het vakgebied welke zij over kunnen brengen binnen het team. Ook zijn de stagiaires het personeel van de toekomst, daarom willen wij binnen ChiqCare elk jaar investeren in het opleiden van stagiaires.

Omdat we bij ChiqCare met een specifieke doelgroep werken zal veiligheid altijd een rol spelen in de selectie van stagiaires. Er wordt bovendien veel aandacht besteed aan de match tussen stagiair en de betreffende woongroep.

ChiqCare is een Erkend Leerbedrijf. Dat wil zeggen dat we door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zijn aangemerkt als geschikte leer-werklocatie. We bieden werkervaringsplekken op verschillende niveaus. Informeer gerust naar onze stage-voorwaarden en verschillende opleidingsmogelijkheden. In elk geval is het voor ons belangrijk dat een stagiair zich kan vinden in onze aanpak, normen en waarden.

Over ChiqCare

Wij leveren woonzorg op maat

ChiqCare Woonzorg biedt mensen met een Wmo-, of  en Wlz-indicatie woonbegeleiding en dagbesteding. We bieden dit aan in verschillende vormen: op één van onze locaties, of ambulant bij mensen thuis. Onze zorg is altijd maatwerk, gericht op wat iemand wél zelf kan en wil.

Berichten en bewonersverhalen

Kwaliteit is ook mee durven bewegen

Jacques heeft een vast contract als activiteitenbegeleider