Toezicht en bestuur

Toezicht

Geheel volgens de wettelijke bepalingen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft ChiqCare bij oprichting notarieel de Raad van Commissarissen ingericht. 

De raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ChiqCare Woonzorg. Het toezicht is mede gericht op de wijze waarop de directie de risico’s beheerst en de zorg draagt dat de lange termijn continuïteit geborgd is en blijft. 

De volgende natuurlijke personen zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als zijnde lid van de Raad van Commissarissen van ChiqCare:

  1. Dhr. C.J.M. de Wit, geboren te Haarlem op 24 oktober 1951. Voormalig bestuursvoorzitter binnen een aantal Pensioenraden, oud Financieel Directeur van de Amfors Groep en thans Directeur van Penvita BV.
  2. Dhr. W.J. van der Craats, geboren te Amerongen op 13 juli 1954. Bestuurder van maatschappelijke organisaties op gebied van cultuur, zorg, sport en beroepsonderwijs. Zelfstandig ondernemer en directeur van Bureau Point B.V. 
  3. Dhr. R. van Wijk, geboren te Woerden op 1 augustus 1961. Voormalig directeur/bestuurder van een sociaal ontwikkelbedrijf, oud manager van Carefors, onderdeel van de Amfors Groep en thans adviseur beleid in het sociaal domein.

Directeur: Dhr. D. Schoonderbeek , geboren te Amersfoort op 11 december 1976.