Tarief

ChiqCare legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van VWS.

Tarieven excellente zorg ChiqCare

ChiqCare gaat uit van een marktconform en fatsoenlijk tarief. Op basis van een uitvoerig onderzoek zijn de tarieven voor 2013 als volgt vastgesteld:

 

DIENST – UURTARIEF:

1. Huishoudelijke diensten/oppas € 32,50

2. Verpleegkundige hulp € 49,50

3. Arts € 142,50

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

 

De dienstverlening van ChiqCare is altijd maatwerk, de prijs dus ook. Voor additionele diensten (personenvervoer, dinerservice, home-management etc) zal eerst met u worden afgestemd wat u van ons verlangd. Pas na accodering zullen wij de gevraagde dienstverlening uitvoeren tegen de overeengekomen prijs.

Al onze (zorg) opdrachten worden uitgevoerd na wederzijdse instemming en ondertekening van het zorgcontract.

 

Betalingsvoorwaarden:

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de facturen van ChiqCare direct naar cliënt verzonden.

2. ChiqCare factureert altijd achteraf in de eerste week na de kalendermaand waarin de zorg aan cliënt is verleend.

3. Cliënt heeft recht op een deugdelijke urenstaatregistratie.

4. Cliënt heeft jegens ChiqCare een betalingsverplichting van 14 dagen na facturatiedatum, bij gebreke waarvan ChiqCare gerechtigd is wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.

5. Indien cliënt een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden, is ChiqCare gerechtigd zonder ingebrekestelling, haar (zorg) werkzaamheden op te schorten tot nader order.