Tag Archief van: Cursus

Helpen werkt averechts – niets doen ook

ChiqCare organiseert regelmatig cursussen voor medewerkers ten behoeve van de deskundigheidsbevordering. Zo was er 18 oktober 2022 een cursus over het omgaan met gedrag dat voorkomt bij de borderline persoonlijkheidsstoornis voor ons team van de 24-uurs zorg. Deze cursus, ‘Helpen werkt averechts – niets doen ook’, werd verzorgd door externe trainers van Benjamins & Jens training en coaching.

De ochtend bestond uit een deel theorie en een deel oefenen. We begonnen met het noteren van onze kennis over gedrag bij borderline en moesten hier ook bij benoemen welke gevoelens dit gedrag bij ons als begeleider oproept. Hierna volgde de theorie, die door middel van rollenspellen verder aan ons werd uitgelegd. Een van de trainers kroop in de rol van cliënt met borderline en de begeleiders bleven uiteraard in hun rol als begeleider. Door deze rollenspellen was het voor de trainers snel duidelijk waar wij nog in konden groeien, en ook wat wij al heel goed doen. De tips en tops werden op een flipover geschreven en dit vormde de basis voor de training. Een positieve insteek en een prettige start van de dag.

Helpen Werkt Averechts

De behandelde theorie betrof drie belangrijke pijlers in het omgaan met gedrag dat voorkomt bij borderline:

  1. Je houding: de manier waarop wij als begeleiders ons gedragen in het contact met de cliënt.
  2. Het stellen van grenzen met behoud van contact: het erkennen van de verlangens, gevoelens en wensen van de cliënt, het aangeven van de eigen grens en weer afsluiten met een stukje erkenning.
  3. Het onderscheiden van de inhoud en de betrekking: de inhoud gaat over wat er letterlijk gezegd wordt, de betrekking gaat over de emoties, gevoelens, wensen en verlangens die hierachter verscholen gaan. De betrekking vormt het belangrijkste onderdeel van je gesprek.

Na de pauze, in het tweede deel van de cursus, hebben we verder geoefend met rollenspellen. Nu konden begeleiders met elkaar oefenen: de een als cliënt, de ander als begeleider. De begeleiders die cliënt speelden kregen van de trainers een duidelijke opdracht. Deze opdracht was steeds afgestemd op het oefenen van een van de drie pijlers, om ervoor te zorgen dat de geleerde theorie ook daadwerkelijk beklijft.

Tijdens de rollenspellen zijn zeer uiteenlopende situaties aan de orde gekomen, zodat we een zo compleet mogelijk beeld kregen van hoe je kunt omgaan met borderline-gedrag. Doordat we ook met de trainer oefenden, kon de rest observeren wat er gebeurde en kon er hierdoor makkelijk feedback worden gegeven. Dit maakte de bijeenkomst erg leerzaam.

Afsluitend hebben we met elkaar doorgenomen wat we hebben geleerd van de dag en waarmee we willen oefenen. Een van onze medewerkers benoemde: “Ik heb weer licht mogen schijnen op een van mijn blinde vlekken. Nu kan ik mij nog meer ontwikkelen en verder verbeteren als begeleider. Ik ben erg blij met deze leerzame training!”. We kijken dan ook uit naar de volgende training op 8 november 2022!