Privacyreglement

ChiqCare is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze cliënten verwerken wij uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. ChiqCare verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont, zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Inzage van gegevens
U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Camera’s
ChiqCare maakt gebruik van camera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes geplaatst met als doel de veiligheid van haar bewoners en haar medewerkers te borgen. ChiqCare gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden.

Overige vragen
Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van ChiqCare. Deze is te bereiken via privacy@adcase.nl.

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 26-09-2018

Contactgegevens

ChiqCare Woonzorg

Telefoon: 033-741 00 15

Email-adres: info@chiqcare.nl

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.