KWALITEIT

Kwaliteitsgarantie bij zorgverlening door ChiqCare Zorgexploitatie BV.

Kwaliteitsgarantie bij zorgverlening door ChiqCare.

 

ChiqCare conformeert zich aan de “Zorgbrede Governancecode“, zoals deze door de zorgbranche is vastgelegd. Dat houdt in dat wij op een transparante manier verantwoording afleggen aan onze autoriteiten. Uit de publicatie van de, nog op te stellen, jaardocumenten blijkt onze maatschappelijke verantwoording. Vanzelfsprekend staan wij open voor een nadere (mondelinge) toelichting hierop.

 

De “Zorgbrede Governancecode” houdt voor ChiqCare onder andere in dat:

– Onze statuten voldoen aan de eisen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). ChiqCare is als AWBZ toegelaten instelling door het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingeschreven onder nummer 11536;

– Wij geregistreerd staan bij Vektis Zeist als zijnde instelling AWBZ gecombineerd onder de AGB-code met nummer 73-730985;

– Wij transparant inzicht geven van onze bestuursstructuur en onze bedrijfsvoering in het algemeen;

– Wij zorg dragen dat voortdurend wordt voldaan aan eigentijdse kwaliteitseisen;

– Wij ten volste verantwoordelijk zijn voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg;

– Wij werken vanuit de cliëntvraag en die ook centraal stellen;

– Wij correcte en wenselijke betrekkingen met belanghebbenden onderhouden;

– Wij ons uiterst inspannen om, aan ons beschikbaar gestelde middelen, zo effectief en doelmatig mogelijk te gebruiken voor organisatiegerichte doeleinden en projecten;

– Wij vertegenwoordigers uit ons personeelsbestand en cliëntenraad zoveel mogelijk betrekken bij onze bedrijfsvoering en zorgvisie;