Dagbesteding

Dagelijkse activiteiten

Met elkaar bezig zijn

Dagactiviteiten centrum (DAC) ‘de Birkt’, gelegen aan de Birkstaat, is onderdeel van ChiqCare woonzorg. Op deze locatie worden 5 dagen per week allerlei activiteiten aangeboden in het kader van dagbesteding. In 2021 openden we bovendien een kledingwinkel in de binnenstad van Amersfoort, waar we arbeidsmatige dagbesteding bieden.

  • Dagstructuur
  • Omgaan met probleemgedrag
  • Ontwikkeling van dagelijks handelen
  • Ontlasten van (mantel)zorg
  • Participatie

Dagbestedingsplan

Werken aan persoonlijke doelen

Binnen de dagbesteding werken wij met dagbestedingsplannen. Deze worden samen met de dagbestedingscoördinator gemaakt. In het plan worden persoonlijke doelen opgenomen die tijdens de dagbesteding aan bod komen. De doelen die wij stellen zijn onderverdeeld in categorieën en kunnen uiteen lopen van het ervaren van ontspanning, werken aan de concentratie, sociale vaardigheden ontwikkelen, tot het leren van een stukje verkoop. Het dagbestedingsplan is maatwerk, wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Centraal bij dagbesteding staat iedere deelnemer zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.

Activiteiten

Lunchcafé

Voor medewerkers en bewoners van ChiqCare wordt dagelijks een lunch verzorgd vanuit het Lunchcafé. Alle voorkomende werkzaamheden worden  in gezamenlijkheid met cliënten opgepakt. Van bereiding van eten tot het opruimen worden de taken verdeeld.

We starten met het vaststellen van het menu. Iets warms, iets kouds en altijd een lekkere soep. De taken worden verdeeld en er is grote aandacht voor hygiënische werken. Nadat we onze klanten hebben geserveerd is het tijd om op te ruimen, dit doen we gezellig met zijn allen.

Activiteiten

Atelier

In het open atelier werken mensen aan een eigen project. Iemand kan vanuit een bepaalde passie aan de slag of met nieuwe materialen leren werken.  In het gesloten atelier worden projecten opgepakt voor verkoop of bestellingen. Vaak zijn dat projecten met grovere materialen. Zo knappen we meubels op en wordt er gewerkt met hout en beton. Ook individuele werkstukken voor de verkoop worden in het gesloten atelier gemaakt.

Activiteiten

Moestuin

Wij hebben een kleine moestuin. Door het hele seizoen werken we aan het zaaien en oogsten van dat wat wij in onze tuin willen en hebben. Maar we denken ook na over hoe iets wil groeien. Wat vindt de plant fijn? Wat heeft deze groente nodig? Cliënten werken samen met een medewerker of alleen in de moestuin en de productie gaat naar het Lunchcafé. Wie liever gaat snoeien kan ook vooruit; er is een groot terrein waar altijd iets te doen is.

Activiteiten

Muziekgroep

De muziekgroep is vooral gericht op ontspanning en plezier. Mensen kunnen kiezen uit het bespelen van verschillende instrumenten of zang. We zijn geen band, maar maken muziek onder begeleiding van bijvoorbeeld een keyboard of cd. We spelen veel met ritmes omdat de aandacht voor percussie groot is.

Activiteiten

Workshop

Elke 4-6 weken wordt een nieuwe workshop aangeboden. Dit kan zeer uiteen lopen qua materiaal. Soms geven we de workshop uit handen en laten iemand komen om workshop te geven. Denk aan workshops zoals tekenen, mozaïek, zeep maken, of papier maché, maar ook thema gerichte workshops met bijvoorbeeld Pasen of Kerstmis.

Activiteiten

Sociale vaardigheidstraining

Tijdens sociale vaardigheidstraining (SOVA) wordt in een hechte gesloten groep gewerkt aan individuele sociale vaardigheden. In deze training staat elkaars privacy voorop omdat de groepsleden zo in een veilige, vertrouwde omgeving werken aan persoonlijke ontwikkeling. Naar elkaar leren luisteren en meedenken , feedback geven en ontvangen zijn vaardigheden waar aan wordt gewerkt.

Activiteiten

Doorstappers

Eens per week wordt er stevig gewandeld. Op hoog tempo en het liefst in een andere omgeving dan het bos om de hoek. Eventueel worden kaarten van “de verwonderwandeling” hierbij gebruikt. Wie meeloopt wordt uitgedaagd in het ontdekken van de omgeving, er is ook ruimte voor goeie gesprekken. De wandelingen bieden zo ontspanning, en gelegenheid om elkaar en jezelf te leren kennen.

Activiteiten

Sport

Met de nodige sport attributen wordt op eigen terrein gesport. We werken aan conditie en spierkracht en bieden ook op deze manier gelegenheid om uit sociaal isolement te raken. Samen sporten is leuk en goed voor lichaam en geest.

Dagbesteding

Aanmelden

Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van de gemeente. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket. Met een indicatie vanuit Wlz is direct aanmelden mogelijk. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wmo-, of Wlz-indicatie.