Beschermd of begeleid wonen

Wat je moet weten

Over beschermd wonen

Binnen ChiqCare zijn er een aantal locaties waar je op twee manieren beschermd kunt wonen. De eerste vorm van beschermd wonen is continu. Dat houdt in dat er 24/7 beroep op zorg kan worden gedaan. Begeleiders werken overdag in verschillende diensten en ’s nachts is er een slaapwacht op locatie. In de andere vorm is er een groot deel van de dag begeleiding aanwezig op de locatie. Op de momenten dat zij er niet zijn zoals in de avond of nacht, kan er telefonisch een beroep op zorg gedaan worden.

De gedragswetenschapper/orthopedagoog maakt een afspraak met jou en je persoonlijk begeleider voor het opstellen van het zorgplan en volgt op afstand de voortgang van de begeleiding. Indien gewenst kunnen er afspraken worden ingepland met de gedragswetenschapper om gesprekken te voeren of behandeling te ontvangen.

Elke week heb je minimaal drie contactmomenten met je persoonlijk begeleider om te werken aan jouw zorgplandoelen. Daarnaast krijg je ook ondersteuning van de andere begeleiders. Dat kan één op één zijn of tijdens de groepsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk boodschappenmoment, groepsmaaltijden, en een filmavond. Wij vinden het hartstikke gezellig als je hieraan meedoet maar niks is verplicht.

Wat je moet weten

Over begeleid wonen

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die geen 24/7 zorg nodig hebben, maar wel baat hebben bij ruime begeleiding en dus (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Op dit moment hebben we vier locaties voor begeleid wonen: De Klamp in Leusden, De Soesterbergsestraat (in Soest), De Muidenkade en de Kuinrestraat in Amersfoort. Op deze locaties worden de faciliteiten gedeeld.

Voor wie

Wat past bij jou?

We kijken binnen ChiqCare het liefst niet naar etiketjes. Een dossier zegt ons nooit zoveel als een gesprek met jou. Maar als zorgaanbieder hebben we natuurlijk een bepaalde doelgroep. Dat zijn mensen die vanuit de Wmo (via gemeenten) en Wlz (vanuit zorgkantoren) in aanmerking komen voor beschermd of begeleid wonen volgens bepaalde zorgprofielen. Welke dat precies zijn lees je hier.

Praktisch

Wonen en verblijven bij ChiqCare

Chiqcare heeft verschillende woonruimtes die als verblijf binnen je indicatie vallen of gehuurd kunnen worden. Dit kan een (ruime) kamer zijn in een groepswoning, een studio of appartement. De huurprijzen zijn afhankelijk van de locatie en grootte van de ruimte. Wekelijks krijg je een voedingsbudget. Samen met de begeleiding bespreek je of je dit bedrag in 1x gestort krijgt of dat dit wordt verdeeld over de week. De boodschappen doe je zelf wanneer dat lukt of doe je samen met de groep en de begeleiding. Je betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. Het is inkomensafhankelijk hoe veel dit is, op www.hetcak.nl vind je een rekentool waarmee je kunt berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.