Ambulante zorg

Passende zorg in jouw omgeving

Als zorg naar je toe komt

Binnen ChiqCare kun je op twee manieren ambulante zorg ontvangen: op één van de locaties van ChiqCare waar je een kamer, studio of appartement huurt (de huurprijzen zijn afhankelijk van de locatie en grootte van de ruimte) of in je eigen woning.

Wanneer je ambulante zorg wenst te ontvangen, spreek jij samen met jouw persoonlijk begeleider af wanneer hij/zij langskomt en wanneer je aan welk doel uit je zorgplan werkt. Ook kan een deel van jouw contactmomenten via beeldbellen plaatsvinden. Dit wordt tijdens de intake en tijdens het zorgplangesprek met jou besproken en ingevuld. De gedragswetenschapper/orthopedagoog komt langs voor het op stellen van het zorgplan en volgt op afstand de voortgang van de begeleiding.