Aanmelden

Wanneer je direct wil aanmelden heb je een Wmo-, of Wlz-indicatie nodig vanuit het zorgkantoor of de gemeente. Neem gerust contact met ons op, als je daar vragen over hebt.

    Uploaden indien aanwezig; Beschikking, indicatie, zorgbeschrijving, zorgplan, psychologisch/diagnostisch onderzoek.